.......

من هرکاری کردم که دوستیمون دوباره برگرده‌.‌.‌‌‌دیگه نمیتونم.....بسه...

غرورمو گزاشتم زیر پام ...چندیدن بار ازتون معذرت خواهی کردم...سعی کردم بهتون بفهمونم دلیلن چی بوده....

از ادمایی که نامردند متنفرم..هنوز انقدر احمقم که اسمتون رو رو صفحه  گوشیم میبینم خشحال میشم....در عین حال دلم نمیخواد دیگه ببینمتون..

بر میگردم به روال قبلی...حالم از خودم که میگفتم بهترین دوست خودمم بهم میخوره...هه بهترین دوستم ادمی بود که جلوی شماها خودشو شکست...

لعنت به همتون...

به خاطر یه نفر بخشیدیم؟؟؟؟

برو به جهنم..محتاج بخشش هیچکدومتون نیستم


منبع این نوشته : منبع